Општина Охрид за прв пат изработи енергетски сертификати

Општина Охрид за првпат изработи енергетски сертификати за објектите на образовните институции, детската градинка и општинската зграда кои се во нејзина надлежност.

-Овa е многу значаен процес при што од добиените извештаи за енергетска контрола детално се наведени сите карактеристики на зградите на овие институции, нивните недостатоци и предности, што е она што треба да се направи за да се подобри нивната енергетска состојба и конечно секој објект е класифициран согласносно неговите енергетски карактеристики, односно има добиено т.н. „енергетски пасош“, вели градоначалникот Пецаков.

Паралелно со овој процес се изработени: тригодишен Акционен план (2024-2026 година) заедно со Програма за енергетска ефикасност на општина Охрид.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани