Општина Охрид ќе ги субвенционира занаетчиите

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2024 година, Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани и веќе регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид, објави  ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на новорегистрирани и веќе регистрирани занаетчии на подрачјето на Општина Охрид за 2024 година.

Предмет на Јавниот повик е субвенционирање на традиционални занаети на подрачјето на општина Охрид. Право на учество на јавниот повик имаат: новорегистрираните занаетчии во тековната 2024 и веќе регистрирани занаетчии од традиционални занаети.

Повеќе информации тука.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани