Осовремен центарот за физикална терапија во болницата „Свети Еразмо“

Центарот за развој на Југозападен плански регион, во рамки на проектот „Опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо“, ги заврши активностите за набавка и мотажа на опремата за потребите на ЈЗУ специјализиранта болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо.
-Центарот за физикална терапија се збогати со: два кади за електротерапија за цело тело, единица за криотерапија и Хидрауличен лифт за базен. Ова опрема дирекно ќе влиаје врз подобрувањето на условите за сите пациенти кои имат потреба од хидротерапија, со цел, подобрување на услугите за хидромасажа и олеснување на пристапот до базенот и за пациенти кои имаат поголеми потешкоти при движење, информираат од Центарот за југозападаен плански регион.
Проектот „Опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо“, е финансиран од на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерство за локална самоуправа и кофинансиран од страна на ЈЗУ Св.Еразмо.
Можно е да е слика од 8 луѓе и базен
Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе пливаат и базен
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани