Познати добитниците на буџетски средства за спорт и рекреација за 2024 година

Градоначалникот Кирил Пецаков, ги донесе решенијата за распределба на буџетски средства за спорт и рекреација за 2024 година по јавен повик за распределување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2024 година за финансирање програми од спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации, спортисти, други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид бр.09-41/2 од 03.01.2024 година:

Поддршка има за спортски настани, спортски клубови и спортисти индивидуалци. 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани