Туризмот во 2023 година урива рекорди

Измина летната туристичка сезона, анализите покажуваат дека псоле 2019 година, 2023 се впиша како година со рекордна посетеност .

Во Охридскиот регион во првите седум месеци во 2019 година имало 168 757 туристи, додека во 2023 имаше 174 361. Шро е пораст од 3,3%. Пораст има и кај бројот на ноќевања, за 2,6 %.

Во скопскиот регион, забалежителен е поста на бројот на туристи од 7,8%.

Можно е да е слика од текст кој вели „600000 500000 oxpиA npBи 7 meceuи 2019 cnopeA6eHo co 2023 545871 560276 400000 300000 200000 100000 0 168757 174361 3.3% VII 2019 VII 2023 % 2.6% TypиcTи 168757 174361 3.3% HoKeBaHa 545871 560276 2.6% -VII2019 2019 2023 % cKoncKи npBи 7 meceuи 2019 cnopeA6eHo co 2023 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 366581 393153 208882 225213 7.8% VII 2019 VII 2023 TypиcTи 208882 225213 7.8% 7.2% HoKeBaHa 366581 393153 7.2% -I-VII2019 2019 %“

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани