Јавен повик за ангажман на проектен персонал и волонтери

Со цел имплементација на Проектот „Зајакнување на улогата на младите во општина Охрид“ со бр. на договор 09-131/3 од 24.01.2024 и број на проект 00127307 финансиран во рамки на Програмата на УНДП со главна цел информирање и градење капацитети кај младите за борба против врсничко насилство и промоција на конструктивни наративи меѓу младите, општина Охрид објавува јавен повик за ангажман на проектен персонал и волонтери.

Деталите од Јавниот повик тука

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани