Јавен повик за финансирање на проекти од областа на ЛЕР и туризам

Општина Охрид објави јавен повик за финансирање проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2024 година.
здруженија на граѓани и месни и урбани заедници со седиште во Општина Охрид како матична општина каде ќе се спроведуваат проектните активности. Истите да се регистрирани најмалку две години пред објавата на повикот.

Вкупниот износ за овој повик изнесува 1.050.000.00 МКД.

Крајниот рок за прием на пријавите е 15 дена од денот на објавување на веб страната на општина Охрид до 14:30 часот.

Деталите тука.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани