Во општина Вевчани ќе се формира Младински Совет

Во општина Вевчани ќе се формира Младински Совет. -На 01.02.2024год. градоначалникот на општина Вевчани,Спасе Кочовски го потпиша Меморандумот за соработка со проектот „Потпри се на младите" застапуван од Ленка Угриновска,...

АКРОКАЛОЗАЛЕН СИНДРОМ/ ACROCALLOSAL SYNDROME MKБ-10 Q04.0

Ги запознаваме ретките болести - АКРОКАЛОЗАЛЕН СИНДРОМ/ ACROCALLOSAL SYNDROME MKБ-10 Q04.0   ПРЕВАЛЕНЦА Преваленцата на aкрокалозалниот синдром е приближно 1 / 1 000 000 новороденчиња.  ВОВЕД Акрокалозалниот синдром е ретко...
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани