Водата во Охридското Езеро со одличен квалитет

Водата во Охридското езеро е со најсвисока прва класа, со одличен микробиолошки квалитет. Ова го покажале микробиолошките и санитарно-хемиски анализи кои Центарот за јавно здравје ги врши пред почетокот на...
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани