Црвен крст Охрид ќе обучува лични асистенти

Црвен крст Охрид  ќе спроведе обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост.

Согласно Јавниот повик за финансиска поддршка на верифицирана организација/институција која ќе спроведе обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост, донесов решение за избор.
➡ За организација/институција која ќе ги спроведе обуките е избран Црвен крст на Република Македонија.
➡ Целта е да се придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина.
➡ Личниот асистент на лица со попреченост е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицето со попреченост во неговото осамостојување, согласно неговите индивидуални потреби, информира градоначалникот Пецаков. 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани