Да гласаме за спас на охридската јагула

Тимот „Анимув“ (Animove) е единствениот учесник од Македонија што се обидува да влезе во петте финалисти на глобалниот натпревар #youforG20 во Германија.

 

Проектот со кои се претставуваат е поврзан со биодиверзитетот во Македонија и светот, спречување на понатамошно изумирање на различни загрозени организми. Тие обработија два светски загрозени организми кои ги имаме во Македонија, египетскиот мршојадец во Демир Капија и европската јагула во Охрид.

Тимот „Анимув“ како решение нуди веб апликација која ќе биде еколошка социјална мрежа и ќе содржи податоци, мапи, локација на живеалиштата, ресурси на храна, траекторијата на миграција на различни загрозени организми. Целта е да содржи информации за сите загрозени организми во светот и со тоа да биде алатка на сите граѓани како и научници. Со тоа ќе се има пристап на сите податоци на едно место, и жителите во светот ќе можат да се информираат за загрозените организми кои живеат во или околу нивните градови и како можат да помогнат.


Вториот дел од решението е Динамо ГПС локатор за различни птици и риби, кој научниците и еколошките друштва ќе можат да го користат за следење на организмите и со тоа да дојдат до причините за нивното изумирање. Локаторот ќе се напојува од движењето на организмите, крилјата кај птиците и перките кај рибите.

Гласањето е на следниот линк.

Social profiles