Јавен повик за ангажирање проектни менаџери

Општина Охрид објавува јавен повик за ангажман на проектен персонал  за реализација на два проекти.

 

Општина Охрид, со цел реализација на проектот ИРЦ-ХЕРМЕС кој е финансиран од Европска Унија од програмата на ИНТЕРЕГ БАЛКАН МЕДИТЕРАН 201-2020 објавува јавен оглас за ангажман на проектен персонал.

ИРЦ-ХЕРМЕС МКД

Општина Охрид, со цел реализација на проектот КРОС4ОЛ кој е финансиран од Европска Унија од програмата на ИНТЕРЕГ ИПА за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-2020 објавува јавен оглас за ангажман на проектен персонал.

KROS4ALL МКД

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани