Кампањата „Лето без пожари“, се реализираше на „Ќафасан“

Граничната полиција и Јавното претпријатие „Македонски шуми“ подружница Струга, вчера ја реализираа едукативната кампања „Лето без пожари“.

Со кампањата „Лето без пожари“,  продолжуваат мерките и превентивното делување за заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари на подрачјето на СВР Охрид. Стефан Димоски, портпаролот на СВР Охрид вели дека кампањата е со цел поголема контрола, превентива и заштита на шумите од пожар, поактивно следење на состојбите во шумските појаси, заштита, навремено забележување и информирање за настанат пожар до сите релевантни субјекти за координирано преземање на неопходни активности  и навремено локализирање на пожарот.     

-Полициски службеници од граничната полиција Регионален центар  Запад и претставници на Јавното претпријатие, ја реализираа едукативната кампања со делење флаери и едукативни совети до патниците на граничниот премин „Ќафасан“ за влез во Република Македонија за заштита од пожари и намалување на опасностите по шумите и националните паркови, изјави портпаролот Димоски.

Една од целите на проектот е јакнење на јавната свест кај граѓаните за неопходната заштита на шумите како национално богатство од пожари, навремено забележување и информирање за настанат пожар до релевантни субјекти за нивна брза реакција, навремено организирање на дополнителна помош во опрема, техника, сили и средства со цел преземање на заеднички понатамошни мерки.

 

Кампањата „Лето без пожари“, се реализираше на „Ќафасан“
Граничната полиција и Јавното претпријатие „Македонски шуми“ подружница Струга, вчера ја реализираа едукативната кампања „Лето без пожари“. Со кампањата „Лето без пожари“,  продолжуваат мерките и превентивното делување за заштита на шумите, пасиштата и другите отворени простори од пожари на подрачјето на СВР Охрид. Стефан Димоски, портпаролот на СВР Охрид вели дека кампањата е со цел поголема контрола, превентива и заштита на шумите од пожар, поактивно следење на состојбите во шумските појаси, заштита, навремено забележување и информирање за настанат пожар до сите релевантни субјекти за координирано преземање на неопходни активности  и навремено локализирање на пожарот.     -Полициски службеници од граничната полиција Регионален центар  Запад и претставници на Јавното претпријатие, ја реализираа едукативната кампања со делење флаери и едукативни совети до патниците на граничниот премин „Ќафасан“ за влез во Република Македонија за заштита од пожари и намалување на опасностите по шумите и националните паркови, изјави портпаролот Димоски.Една од целите на проектот е јакнење на јавната свест кај граѓаните за неопходната заштита на шумите како национално богатство од пожари, навремено забележување и информирање за настанат пожар до релевантни субјекти за нивна брза реакција, навремено организирање на дополнителна помош во опрема, техника, сили и средства со цел преземање на заеднички понатамошни мерки.

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани