Ќе се бира нов претседател на Советот на општина Охрид

Свикана четириесет и втората седница на Советот на општина Охрид денес  со почеток во 11:00 часот.  Поради заминување во редот на пратениците на актуелниот претседател на Советот на општина Охрид Сашо Донев,  денес ќе се избира нов претседател.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог-одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
  2. Предлог-одлука за верификација на мандатот на член во Советот на општина Охрид.
  3. Избор на Претседател на Советот на општина Охрид.
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани