Народниот правобранител ќе се сретнува со охриѓани

Познат е распоредот за средбите во текот на годинава.

Народен правобранител, Подрачна канцеларија Кичево, секој последен четврток од месецот ќе одржува средби со граѓаните на Општина Охрид Средбите ќе се одржуваат во просториите на Локалната самоуправа од 9:00 до 15:30 часот. Ова се датумите за средбите : 27.02.2020, 26.03.2020, 30.04.2020, 28.05.2020, 25.06.2020, 30.07.2020, 27.08.2020, 24.09.2020, 29.10.2020, 26.11.2020 и 31.12.2020 година.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани