Се уредува зеленилото се садат нови цвеќиња

Оперативните служби на Ј.П.Охридски Комуналец на терен со секојдневни активности.
Се продолжи со садење на сезонско цвеќе (џунџуле и салвија) од сопствено производство од Расадник во Градски Парк
Косење на Градски Парк,косење и чистење на неуредна вегетација на ул.Железничка,Ул.Галичица,игралиште на ул Радојца Новичич,плажа Лагадин,Парк Мазија.
Наводнување на дрворед на ул .Просветители ,секојдневно наводнување Градски Парк и плевење.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани