Започна реновирање на Интерно одделение при охридската болница

После 45 години, започна реновирање на одделот за внатрешни заболувања со пнеумофтизиологија при ЈЗУ Општа болница Охрид. Интерното одделение при ЈЗУ Општа болница Охрид претставува регионален центар за општа и специјалистичка интернистичка патологија, која се карактеризира со висока фрекфенција на пациенти, кои имаат честа потреба од хоспитализација.

Последниот пат одделот бил реновиран во 1978 год. и поради тоа, отпочна комплетно реновирање, вклучувајќи осовременување на болничките соби, работни простории, кабинетите, санитарните јазли и замена на надворешна столарија.

Иницијатива за реализација на овој проект е раководителот на одделот  д-р Виолета Целеска со поддршка на директорот д-р Асен Шајн.

-За таа цел се издвоени 2.900.000,00 ден од сопствена сметка и 1.300.000,00 ден. се добиени како донација од опшествено одговорни компании кои ќе бидат намемети за замена на надворешната столарија. Преку реализација на овој проект, се стремиме кон подобрување на квалитетот на здравствени услуги и условите за работа, намалување на ризикот за интрахоспитални инфекции, истовремено зголемувајќи го задоволството на пациентите, имедицинскиот персонал и подобрување на енергетската ефикасност, информираат од болницата.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани