Јавна расправа за Физибилити студија за развој на касарна во технолошко рекреативна зона

Општина Охрид преку Секторот за ТЛЕР, во рамки на Проектот OHRID GO, организира Јавна Расправа за „Физибилити Студија за развој на Касарна Охрид во Технолошко – Рекреативна Зона“. Расправата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 12:00ч, во Големата Сала на општина Охрид. Се покануваат сите заинтересирани страни да земат учество на презентацијата на Драфт Верзијата на Студијата и активно да учествуваат во нејзиното финализирање со свои предлози, сугестии и сл. Драфт Финалната верзија на Физибилити Студијата може да ја преземете во електронска верзија на следниот линк.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани