Носталгија: Некогашната фабрика „Стружанка“ пред 40 години

Текстилната фабрика „Стружанка“ пред 40 години, гигант , компанија со илјада вработени.

Периодот после Втората светска војна, во тогашната СФРЈ ,  може да се рече дека е период на расцут на македонската текстилна индустрија. 

По распадот се затвораат поголемите фабрики и денес текстилната индустрија е една од најнискодоходовните и најмалку платените  стопански гранки. Денес има мали фабрика за разлика од некогашните Отекс, Астибо, Македонкса, Тетекс, Стружанка….Фабрики гиганти со илјадници вработени. 

Фотографиите будат спомени и тага , особено кај оние кои биле дел од овие некогашни компании…

 

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани