Охридската чаршија исчистена од мастики

Дел од екипите на ЈП „Охридски Ком уналец“  по налог на комунална инспекција, беа ангажирани со чистење на мастики за џвакање по охридската чаршија.

Како и секоја година на крајот на сезоната, во чаршијата “св. Климент Охридски” на потегот од чинарот кај плоштадот “Крушевска република”, до големиот плоштад кај “Летница” се чистат плошките од излепените мастики. Акцијата се започна утрото од 3 часот и траеше до 9 часот поради помала фреквенција на пешаци во тој дел од денот, и погодените временски прилики и за итата беа ангажирани 6 комунални работници.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани