Влијанието на земјотресите врз градбите- тема на симпозиум во Охрид

17-тиот Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија – ДГКМ 2017 ќе се одржи во Охрид. 

 

Симпозиумот ќзапочнува денес а ќе трае  до 7-ми октомври. 

На симпозиумот посебен акцент ќе  биде ставен  на градежните конструкции при дејство на инцидентни влијанија и природни катастрофи, како: земјотреси, екстремно високи и ниски температури, пожари, ветер, експлозии, поплави, лавини, одрони, лизгање на тлото и слично.

Social profiles