Во Дебарца ќе се врши дезинсекција

Во општина Дебарца ќе се прска против комарци.

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести ( “Службен весник на РМ”, 66/2004, 139/2008 и 99/2009, 149/2014 и 150/2015), и одлуката на Советот на oпштина Дебрца за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца, се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Дебрца дека на ден 10.07.2017 година ( понеделник ) ќе се спроведе теристичка ( од земја ) дезинсекција, со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во период од 21:00 до 05:00 часот, со апарат за УЛВ ладно запраување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачјето на река Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани населби и локалитети предвидени во планот и програмата. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови ( ветар, дожд ) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во oпштина Дебрца е 046/ 286 855.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани