Во детските градинки обука за евакуација при земјотрес

На  иницијатива во ЈОУДГ”Јасна Ристеска”-Охрид во соработка со Црвен Крст,беше реализирана едукација на вработените за евакуација на децата и справување со евентуални последици од земјотрес.


-Едукацијата беше со цел надминувае на стравот и паничните реакции при земјотрес и од прва рака да се запознаат вработените дека објектите на градинката се безбедни и сигурни и при поголеми потреси.Потребата од ваква обука беше неминовна поради честите и долготрајни потреси и влеаниот страв кај сите вработени на кои навистина им требаше малку охраврување поради огромната одговорност која ја имаат и ја чувствуваат за безбедноста на децата за кои се грижат, информира Розза Костеска директор на детската гардинка.

Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани