Во детските градинки обука за евакуација при земјотрес

На  иницијатива во ЈОУДГ"Јасна Ристеска"-Охрид во соработка со Црвен Крст,беше реализирана едукација на вработените за евакуација на децата и справување со евентуални последици од земјотрес. (more…)
Social profiles