Забрана за пиење на водата на мерни места Пазар и Орман

ЈП ВОДОВОД ОХрид ги известува корисниците кои живеат во и околу мерни места ПАЗАР и ОРМАН – СЕЛО – Охрид , дека при санирање на дефект настаната е контаминација на водата за пиење во и околу овие мерна места.
Од страна на ЈЗУ ЦЈЗ – Охрид земена е повторно вода за анализа од овие мерни места и се додека не се добијат официјални резултати од извршените анализи, се забранува за пиење водата во и околу мерни места ПАЗАР и ОРМАН – СЕЛО -Охрид.
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани