Годишно собрание на ,, Брег на младоста “

На годишната средба на Акцијашкиот клуб „ Брег на младоста“, на која беше презентиран извештајот за сработеното во минатата година, „ Предвидовме многу, направивме уште повеќе“, присуствуваше и в.д градоначалникот...

Импресум

Сопственик на порталот Ohridnet.com е компанијата ДООЕЛ „Охриднет.ком“ Главен и одговорен уредник и управител: Соња Рилковска urednik@ohridnet.com Новинари: Сузана Вренцовска  contact@ohridnet.com Фотограф: Даниел Рилковски  Администрација: Сашо Божиноски sasho@ohridnet.com Соработници - Биљана Николоска ...
Social profiles

Охрид

Струга

Вевчани