Измени во именување на капетан на Капетанија на пристаништа

Се подготвуваат измени во Законот за внатрешна пловидба.

 Со предлог измените се менуваат условите за именување капетан на Капетанија на пристаништа, но и вработување на инспектори за безбедност на пловидба. 

-Целта на новите измени во Законот за внатрешна пловидба е да се уредат условите за именување на капетан и вработување на инспекторите за безбедност во внстрешната пловидба, информираат од Министерството за транспорт и врски. 

Social profiles