Црвен крст објавува брошура „Како да се заштитиме од земјотрес“

Поради се почестите земјотреси кои се случуваат во регионот на Охрид што допринесува за вознемиреност кај населението во ова подрачје, Црвен крст Охрид објавува брошура за правила и препораки за...
Social profiles